Църква “Света Петка”, с. Вуково

„Света Петка“ е късносредновековна българска църква в село Вуково, община Бобошево, област Кюстендил.
Разположена е на левия бряг на река Струма, в източната махала на селото.
Еднокорабна, едноапсидна църква, без притвор, с пиластри, образуващи плитка арка на западната фасада. Сводът е полуцилиндричен. Излизащите на западната фасада анти и издадената апсида на източната стена раздвижват архитектурния обем. Полукръглата апсида е прорязана от малко, тясно прозорче.
Градена е от ломени камъни, споени с бял хоросан. Цялата вътрешност е била изписана, а също и западната външна страна. Стенописите в църквата, доста добре и цялостно запазени, се отличават с богата пластична култура и са ценно свидетелство за развитието на късносредновековната религиозна живопис в България и на Балканите. Църквата е построена през XVI в.

42°11’25.5″N 22°58’06.3″E