Църква “Света Троица”, с. Пастух

„Света Троица“ е късносредновековна българска църква, построена през XVI-XVII век. Еднокорабна и едноапсидна триконхална църква, с полуцилиндричен свод, вкопана на две стъпала в земята. Изградена е от ломен камък на хоросанова спойка, а антите и надвходната ниша са от бигор. Цялата вътрешност е била изписана. От стенописите са останали фрагменти. Църквата е паметник на културата.

42°12’36.7″N 22°54’35.5″E