Скално светилище Провиралкята

Провиралкята е скално светилище, намиращо се в непосредствена близост до язовир Лиляч, край едноименното село, разположено в южните склонове на Конявската планина. Предполага се, че култовото място е възникнало още в енеолита, а впоследствие е било наследено като сакрална територия от тракийското племе пеони, където са се провеждали ритуали за плодородие.
На около 1 km от селото в местността Манастирище, достъпна по стар черен път, минаващ по стената на язовира и пресичащ хълм, залесен с борова гора, се намира селската църква „Свети Георги“. Сградата на християнския храм е издигната върху праисторическо мегалитно светилище, маркирано с жертвени ямки. Обектът е мащабен, като части от него попадат под земята на околния терен. Този мегалитен комплекс, включващ няколко естествени скални арки, които вероятно са вторично обработени от праисторическите обитатели на района.

42°17’45.8″N 22°52’36.2″E