Партизански паметник „Пламък“

Паметникът се намира в близост до летище Паничарево и село Голям Върбовник. Изграден е през 1970 г. на хълма Клисурата. Той е построен в памет на загиналите шестнадесет партизани през 1944 г., край с. Еремия.

42°16’19.1″N 22°57’44.1″E