Каталог на Исторически музей, гр. Дупница

В Каталога на Исторически музей, гр. Дупница, вече са представени и в пълен текст над 100 броя на вестник „Светлина” –  седмичник,  издаван в града през периода 1920 -1944 г.  Може да се прочете  и Устав на Дупнишкото Археологическо Дружество “Царичина”. Интересна публикация е и  предоставената от партньорите по проекта от Република Северна Македония книга от 1899 „Ивкова слава” на Стеван Сремац с красиви илюстрации.

Към каталога