Градския бит и култура на Дупница от първата половина на 20 век показва музеят в Дупница

“EU in BG: Cohesion Future – Европа в България: Общо бъдеще” се изпълнява от Българската телеграфна агенция (БТА) с подкрепата на Европейската комисия #ЕвропаВБългария #ОбщоБъдеще


Bulgarian News Agency (Българска телеграфна агенция)