Детска книжка с илюстрации, предназначена и за възрастни, в която се преплитат истории от старата чаршия в Крива паланка и къщи от кал в хималайско село, е съвместно дело на авторите Кирила Цветковска и Кавита Син Кале от северния край на Индия. Тези дни в Крива паланка бе представена книгата „Пазачи на прозорците“, издадена от Градския музей в Крива паланка.

Прочетете повече на сайта на Умно – https://umno.mk/prikazni-od-starata-charshija-vo-kriva-palanka-i-kukjite-d/