Църква Св. Никола в село Тополница

Църквата Св. Никола в село Тополница е изградена през 1856 г. Вътрешността на храм и външната западна стена са покрити със стенописи. Изображенията са подредени в надлъжни пояси, като следват логична иконографска програма. Храмът притежава прекрасен дърворезбен иконостас. От него са съхранени оригиналните икони, като някои от тях са от 60-те години на XX век. Иконостасът, както и иконите са напълно реставрирани.

N 42.267593 E 23.128625