Средновековен манастир, с. Църварица

Средновековният манастир в местността “Манастиро” се намира при вече запустялата Веселинска махала. Няма сведения кога този манастир е основан, нито кога е бил разрушен. Разоряването му трябва да е станало през османското робство, вероятно по време на кърджалийските размирици- края на XVIII началото на XIXв. От незапомнени времена мястото на някогашната обител е било общоселско оброчище (оброк).

Днес целият терен е обрасъл с дървета и храсти, но все още се забелязват основи на манастирските сгради. При руините на църквата, в източната част, има интересен композиция, състояща се от три части: каменен кръст, каменен котел, който е служел за кръщение и до него каменна паница, която е изпълнявала някаква друга функция в църковния ритуал.

N 42.034233 E 22.826546