Младата Дупница – филм

Младата Дупница е филм изработен в рамките на Застъпническата кампания за създаване на Младежки център в гр. Дупница, осъществявана от сдружение “Партньори-Дупница” с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Институт “Отворено общество” – София.