Местните музеи изискват равно третиране с националните музейни институции