Дупница – “Порта към светове”

От векове Дупница е духовното средище на област, изпълнена с красота и хармония. Природната хубост на Рила планина и живителната сила на водата са открили за хората от тази земя пътя към един невероятен и приказен свят, който всеки посетител открива отново и отново, при всяка следваща среща.

Същото видео, но на английски език можете да откриете в YouTube


Виктор Димчев