Вашето предложение

Тук ще можете да ни предложите Вашите снимки и разкази за територията на Дупница и Крива паланка. С тях ще допълним галерията и ще можем да направим този сайт по-интересен за всички, които го посетят.

Предложи

Успешни инициативи

В раздела ще откриете информация за реализирани, предстоящи и изпълнявани в момента инициативи в рамките на трансграничният регион, които обхващат тематиката на дейностите по този проект.

Прочети повече

Възможности за включване

Разгледайте календара на предстоящите възможности за културен обмен, учадние в културни инициативи, културни семинари и други събития свързани с тази тематика, които може да представляват интерес за Вас.

Виж календара

Представяне на проекта

Проектът инвестира в ефективната валоризация и ефикасното управление на културното и историческо наследство на територията, насърчава балансираното развитие на историческия туризъм, като по този начин подкрепя благоприятните условия за разнообразен туризъм в граничната зона, което води до нейиян интелигентен икономически растеж Популяризиране на културното наследство в Дупница и Крива Паланка чрез модерни технологии позволи да бъде създадена платформа, където посетителите и туристите да намират информация за културните паметници и събития в двете общини. На този сайт можете да откриете подробна информация за двата основни обекта – Часовниковата кула в град Дупница и манастир „Свети Йоаким Осоговски“ в Крива паланка. Проектът подкрепя по-активни модели на управление, които са по-подходящи за съвременна Европа, чрез по-голямо участие на частния сектор и гражданското общество. Този модел е основният елемент на интегриран подход към опазването и използването на културното наследство. Този проект „пренася“ познания за съвременните маркетингови практики за популяризиране на „скрити“ туристически обекти. Проектът насърчава устойчивите модели на опазване и обновяване на исторически обекти и насърчава икономическото развитие на региона, основана на познания за използване на общото наследство и иновации в обновяването и реставрацията. Мерките в рамките на проекта подпомагат дългосрочната конкурентоспособност и устойчивост на туристическия сектор чрез проучване на сътрудничеството в полза на региона посредством ново развитие и инвестиции. Една от основните му цели е подобряване на туризма, популяризиране на културното наследство, като и задълбочаване и развитие на връзката между общностите в граничните райони.